Udostępnij:

Zastosowanie ramowania w tworzeniu contentu

Ramowanie

Zapraszamy do prześledzenia ćwiczenia związanego z ramowaniem znaczenia w tworzeniu contentu. W ramowaniu chodzi o to, żeby nadać określoną perspektywę w widzeniu danej rzeczy, sprawy, zjawiska (pokazać w określonym świetle). Służą do tego skojarzenia z użytymi słowami, struktury językowe, sposób opisu i metafory. W ten sposób wyznacza się granice znaczenia [link do artykułu o ramowaniu].

Jeśli mamy produkt IT (np. informatyczny system biznesowy), to niejako sam narzuca się sposób pisania o nim. Należy pisać o tym jak o technologii, jak o technologicznej nowości.  
Pamiętajmy, że ramowanie tworzą skojarzenia związane z opisem, więc technologiczna nowość to np.: coś, co można opisać logicznie, racjonalnie, z użyciem matematyki, jest to naukowe (obraz laboratorium), albo wręcz kosmiczne (obraz wnętrza statku kosmicznego, SF).  
Słabość tego podejścia: może być to nazbyt chłodne emocjonalnie, obce, onieśmielające, może wydawać się trudne.  
Wszystko jednak zależy od tego, do kogo kierujemy ten opis, bo może być też inspirujące.  
 
O tej samej rzeczy można pisać i mówić jak o artykule pierwszej potrzeby (użyteczność i powszechność), dziele sztuki (piękno i kunszt wykonania), technologii kosmicznej (nowoczesność i nauka) albo jak o broni (przewaga taktyczna i strategiczna).  
Każdy z tych opisów coś uwypukli i coś pominie.  

Ćwiczenie związane z ramowaniem

Pytania, na które w związku z powyższym warto sobie odpowiedzieć:  

1. Gdyby system IT był kolejno: technologią kosmiczną, artykułem pierwszej potrzeby, dziełem sztuki lub bronią, to jakie sieci skojarzeń powinien aktywizować?  
Czyli wymień, z czym kojarzą się te poszczególne obiekty (wolne skojarzenia).  

Skojarzenia dla technologii kosmicznejskomplikowany system, wysublimowana struktura, inżynieryjne cacko, o dużej wartości, kosztowne, przyszłościowe, podróże kosmiczne, książki i filmy SF. 
Skojarzenia dla artykułu pierwszej potrzebyułatwia życie, podstawowe potrzeby, dostępność, rozsądna cena, bez niego nie da się normalnie funkcjonować, cywilizacyjne udogodnienie, jak prąd w gniazdku lub mydło.  
Skojarzenia dla dzieła sztukimistrzostwo, certyfikat autentyczności, renomowany autor, wartość estetyczna, ukryte przed laikami znaczenie, kunszt wykonania, nowatorskie ujęcie tematu.  
Skojarzenia dla broni: niezawodność, zasięg działania, przewaga taktyczna i strategiczna, siła rażenia, pokonanie konkurencji, ściśle tajne, na wyłączność. 

2. Gdyby system IT był kolejno: technologią kosmiczną, artykułem pierwszej potrzeby, dziełem sztuki lub bronią, to jak należałoby o nim pisać? 

 • Co byłoby ważne wtedy (jakie treści)? 

Dla technologii kosmicznej: badawcze nowości, treści naukowe, techniczne, wizjonerskie, wybiegające daleko w przyszłość. 
Dla artykułu pierwszej potrzeby: informacje o spełnianych standardach, o dostępności, dobra cena, powszechność użytkowania. 
Dla dzieła sztuki: walory wykonania, piękno rozwiązań, awangardowość, prestiż posiadania, niepowtarzalność, unikatowość.  
Dla broni: parametry techniczne, testy w ogniu walki (w boju), bezpieczeństwo użytkownika, niedostępność dla konkurencji, umowa na wyłączność. 

 • Jakie słowa byłyby kluczowe?  
  Dla technologii kosmicznej: nowoczesne, szybkie, nowatorskie, innowacja 
  Dla artykułu pierwszej potrzeby: spełnia standardy, udogodnienie, zrealizowana podstawowa potrzebna 
  Dla dzieła sztuki: mistrzostwo, piękne wykonanie, unikatowe  
  Dla broni: niezawodny system, precyzyjny, szybszy od innych 
 • Ile byłoby w opisie racjonalności, a ile emocji?  
  Dla technologii kosmicznej to 8 : 2 (proporcja racjonalności do emocji) 
  Dla artykułu pierwszej potrzeby to 5 : 5  
  Dla dzieła sztuki to 2 : 8  
  Dla broni to 9 : 1
   
 • Jak różniłby się styl opisu, jaki język byłby najodpowiedniejszy? 
  Dla technologii kosmicznej styl i język: racjonalny, komunikatywny, ale naukowy, logiczne wywody, podkreślanie wynikania, związków przyczynowo-skutkowych 
  Dla artykułu pierwszej potrzeby styl i język: prosty, uniwersalny, odwołujący się do emocji, czyli obrazujący przyjemność z użytkowania, lekki, może być zabawny lub radosny
  Dla dzieła sztuki styl i język: wyrafinowany, metaforyczny, z odwołaniami do opracowań na podobny temat, z elementami subiektywnej oceny
  Dla broni styl i język: techniczny, prosty, logiczny, wykazujący skuteczność i przewagę nad rozwiązaniami konkurencyjnymi 

3. Czy można te podejścia jakoś zmiksować?  
Np. dzieło sztuki będące kosmiczną technologią, artykuł pierwszej potrzeby, który jest bronią. 
Możliwe hybrydy:  
 kosmiczna technologia, która jest dziełem sztuki pod względem wykonania (jak dobrze zaprojektowany samolot) 
 kosmiczna technologia, która jest bronią (jak satelita szpiegowski) 
 artykuł pierwszej potrzeby, który jest dziełem sztuki (jak porcelanowa filiżanka)  
 broń, która jest artykułem pierwszej potrzeby (jak nóż do chleba) 
 dzieło sztuki, które jest kosmiczną technologią (jak holograficzny obraz rzeźby)  

4. Do kogo należałoby skierować opis systemu IT jako kolejno: technologii kosmicznej, artykułu pierwszej potrzeby, dzieła sztuki lub broni? 
Kim jest odbiorca, każdej z tych wersji?  
Czym ci odbiorcy się różnią?  

Technologia kosmiczna: odbiorca to ktoś (firma), kto sobie poradzi z tą technologią, jest w stanie ją użytkować i takiej wysublimowanej technologii potrzebuje 
Artykuł pierwszej potrzeby: odbiorcą jest niemal każdy (osoba lub firma)  
Dzieło sztukiodbiorcą jest koneser, a także osoba (firma), która jest zorientowana na prestiż posiadania  
Brońodbiorcą jest ktoś (firma), kto czuje się zagrożony, dostrzega niebezpieczeństwo, chce się obronić lub zwyciężyć 

Czym się różnią odbiorcy tych produktów? Można im przypisać różne role. Są to kolejno: specjalista, zwykły człowiek, koneser i wojownik. 

5. Do kogo by nie trafił opis systemu IT jako kolejno: technologii kosmicznej, artykułu pierwszej potrzeby, dzieła sztuki lub broni?  
Kto by tego nie zrozumiał? 
Kto by nie chciał słuchać? 
Dlaczego by nie chciał słuchać? 

Opis w kategoriach technologii kosmicznej nie trafi do osoby (firmy) pozbawionej kluczowej wiedzy, umiejętności z tej dziedziny, a także do kogoś, kto nie rozumie idei zastosowania tego systemu. 
Opis w kategoriach artykułu pierwszej potrzeby nie trafi do osoby (firmy)która ma równie dobry produkt, ale tańszy, a także do kogoś, kto ma ofertę z trochę lepszym wykonaniem.  
Opis w kategoriach dzieła sztuki nie trafi do osoby (firmy), która nie potrafi docenić kunsztu realizacji, a też nie interesuje jej prestiż posiadania. 
Opis w kategoriach broni nie trafi do osoby (firmy), która czuje się całkowicie bezpieczna, nie czuje też potrzeby walki, nie ma konkurencji.  

6. A teraz pytanie kluczowe – kim jest prawdziwy klient, jeśli chodzi o system IT 
W związku z tym, który rodzaj opisu produktu pasuje do jego profilu. 

Wydaje się, że zakupić taki system IT może chcieć dosyć wyrafinowana firma, która ma poważną konkurencję. To oznacza takie połącznie: kosmiczna technologia, która jest bronią, a także do jakiegoś stopnia dziełem sztuki. Zatem podczas pisania o tym produkcie należy zastosować połączenie tych 3 stylów, z nieco większym naciskiem na technologię, która jest bronią.  

Teraz wystarczy to zrobić. 

Maja

Head of Words

Korekta językowa i prace administracyjne wymagające uważności, w wolnym czasie zajmuje się metaforyczną naturą myślenia (wielbicielka prac George’a Lakoffa) i medytacją. Główne cechy w Teście Talentów Gallupa to Intelekt i Współzależność.

Powiązane artykuły