GS1 Raport wpływu

Raport wpływu | GS1 Polska

Opracowaliśmy treść raportu wpływu na bazie informacji od firmy badawczej

 

O GS1 Polska

GS1 Polska jest częścią GS1, globalnej organizacji rozwijającej najpowszechniej stosowany system standardów na świecie. Standardy GS1, znane pod postacią kodów kreskowych, umożliwiają organizacjom sprawną identyfikację, przechwytywanie i wymianę informacji. Tworzą onę wspólny język komunikacji ludzi i systemów na całym świecie. Język ten pomaga optymalizować procesy biznesowe w logistyce i handlu, a także w innych branżach. W ten sposób GS1 pomaga organizacjom działać skuteczniej, bezpieczniej i w sposób bardziej zrównoważony.

Wyzwanie

GS1 zwróciła się do nas z propozycją raportu ponieważ znają nas jako zaufanego dostawcę treści. Od 2019 roku współpracujemy przy tworzeniu magazynu branżowego Kod Eksperta, a od 2023 rozwijamy portal Akademia Cyfryzacji.

W ramach współpracy z GS1:

  • Zaprojektowaliśmy plan treści w oparciu o najlepsze standardy raportowania
  • Opracowaliśmy treści raportu oraz zaproponowaliśmy elementy graficzne

Jak wyglądał proces tworzenia raportu dla GS1:

  1. Spotkaliśmy się kilkukrotnie na wewnętrznych videocallach z zespołem GS1 oraz zewnętrzną firmą badawczą
  2. Przygotowaliśmy pierwszą wersję poszczególnych rozdziałów i przekazaliśmy do przeglądu technicznego
  3. Przygotowaliśmy wersję ostateczną, z uwzględnieniem informacji od klienta oraz poprawek

Kto z nami współpracował: przedstawiciele firmy badawczej, członkowie zespołu roboczego project managerowie oraz użytkownicy końcowi po stronie klienta

Efekt: pierwszy raport wpływu GS1 zgodny ze standardami ESG

Zobacz raport wpływu GS1 2022

Wróć do listy