Kod Eksperta magazyn GS1

Magazyn Kod Eksperta | GS1 Polska

Wydajemy magazyn branżowy dla branży TSL

O GS1 Polska

GS1 Polska jest częścią GS1, globalnej organizacji rozwijającej najpowszechniej stosowany system standardów na świecie. Standardy GS1, znane pod postacią kodów kreskowych, umożliwiają organizacjom sprawną identyfikację, przechwytywanie i wymianę informacji. Tworzą onę wspólny język komunikacji ludzi i systemów na całym świecie. Język ten pomaga optymalizować procesy biznesowe w logistyce i handlu, a także w innych branżach. W ten sposób GS1 pomaga organizacjom działać skuteczniej, bezpieczniej i w sposób bardziej zrównoważony.

Wyzwanie

GS1 publikuje magazyn Kod Eksperta od 2017 roku. W kwietniu 2019 roku przejęliśmy produkcję magazynu i zbudowaliśmy portal kodeksperta.pl, gdzie publikowane są treści.  Za pomocą portalu edukujemy uczestników o możliwościach i korzyściach cyfrowej transformacji w sektorze TSL.

W ramach współpracy z GS1:

  • Pozyskujemy informacje od zespołu GS1 oraz ich klientów i ekspertów zewnętrznych.
  • Proponujemy koncepcję tekstów każdorazowo dopasowaną do tematu numeru.
  • Tworzymy wartościowe treści edukacyjne, pisane prostym językiem.
  • Prezentujemy wiedzę i doświadczenie zespołu GS1 na konkretnych przykładach.

Jak wygląda proces tworzenia magazynu Kod Eksperta dla GS1:

  1. Wspólnie z GS1 ustalamy listę tematów oraz sposób ich ujęcia
  2. Przygotowujemy pierwszą wersję poszczególnych artykułów i przekazujemy do przeglądu technicznego
  3. Przygotowujemy wersję ostateczną, z uwzględnieniem informacji od klienta oraz poprawek

Kto z nami współpracuje: członkowie zespołu roboczego GS1, eksperci zewnętrzni

Efekt: regularna publikacja magazynu w odstępach kwartalnych

Zobacz najnowszy numer Kodu Eksperta oraz poprzednie wydania

Wróć do listy