Projekt Great Taste Zero Waste

Przewodnik Great – Taste Zero Waste | EIT Food & Duński Instytut Kultury 

Opracowaliśmy treść przewodnika online na podstawie informacji przygotowanych przez międzynarodowe grono ekspertów HoReCa. 

OEIT Food & Danish Cultural Institute 

European Institute of Innovation & Technology (EIT) Food koordynuje działania, które podnoszą umiejętności oraz wspierają przedsiębiorczość w europejskim sektorze rolniczym.  

Duński Instytut Kultury promuje duńskie wartości oraz sposoby radzenia sobie z niektórymi wyzwaniami globalizacji. 

Wyzwanie 

Great Taste Zero Waste to międzynarodowy projekt popularyzujący praktyki, które ograniczają marnowanie żywności w sektorze HoReCa. Zespół projektowy, złożony z przedstawicieli EIT Food i Duńskiego Instytutu Kultury, poprosił nas o wsparcie redakcyjne. Zwrócili się do nas, żebyśmy opracowali w formie poradnika materiał merytoryczny zebrany przez ekspertów branżowych. Celem poradnika była wymiana wiedzy oraz doświadczeń w walce z marnotrawieniem żywności. 

Manifest miał mieć formę przewodnika online, a naszym zadaniem było uporządkowanie, uzupełnienie i zredagowanie wytycznych i wskazówek kilkunastu ekspertów branżowych z całej Europy. Przygotowanie tego przewodnika trwało kilka miesięcy, a redagowanie oraz uporządkowanie treści zajęło nam ok. 80 godzin. 

W ramach współpracy nad projektem Great Taste Zero Waste Manifesto: 

  • Opracowaliśmy wstępny plan publikacji. 
  • Uporządkowaliśmy zebrane wskazówki ekspertów, przyporządkowując je do odpowiednich kategorii. 
  • Zredagowaliśmy pierwszą wersję zasad i wskazówek w języku angielskim. 
  • Zredagowaliśmy pierwszą wersję wstępu do Manifestu w języku angielskim. 
  • Nanieśliśmy poprawki redakcyjne w języku angielskim do Manifestu (kilka rund). 
  • Przygotowaliśmy wersję polską Manifestu. 

 

Kto z nami współpracował: przedstawiciele EIT Food & Duńskiego Instytutu Kultury 

Efekt: przewodnik online dla branży HoReCa 

Zobacz Great Taste Zero Waste Manifesto. 

 

Wróć do listy