Certyfikowany kurs 

DLA KONSULTANTÓW prosteJ POLSZCZYZNY

Prowadzony przez Pracownię Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego

Ramowy plan szkolenia

Edycja 2023 

Kurs jest zaplanowany w formule online, włącznie z egzaminem. Zajęcia są przewidziane w godzinach 9-15 w cztery następujące piątki, plus dzień egzaminacyjny. 

Dzień 1 - g. 9-15

Założenia standardu prostej polszczyzny UWr i zasady pisania – podstawy i dobre praktyki.

Dzień 2 - g. 9-15

Prosta polszczyzna w korespondencji – tu uczymy się pisać pisma i mejle.

Dzień 3 - g. 9-15

Prosta polszczyzna w dokumentach prawnych (legal design) i marketingowych  – tu przerabiamy umowy i regulaminy oraz marketing/sales/ux copy.

Dzień 4 - g. 9-15

Edukowanie innych i metody badań języka – tu uczymy się tworzyć edukacyjne treści lingwistyczne, walidować tekst i robić audyty komunikacji z raportami.

Egzamin - od g. 8

Egzamin online: test i zadania praktyczne – całodniowa symulacja pracy konsultanta językowego w organizacji.

Kurs to 24 godziny zajęciowe plus egzamin. 

Prowadzący

Garść przydatnych informacji

Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność (min 3/4 dni). Nieobecni otrzymają materiały dydaktyczne (nie udostępniamy nagrań).

Certyfikat dostaną osoby, które zdadzą egzamin. Pozostali otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Należność za kurs można regulować
w dwóch ratach. Pierwsza jest płatna
do 14 kwietnia, a druga najpóźniej do 14 maja.

Każdy uczestnik kursu otrzyma umowę uczestnictwa w kursie oraz fakturę, by móc ubiegać się o ewentualną refundację.