Certyfikowany kurs 

DLA KONSULTANTÓW prosteJ POLSZCZYZNY

Prowadzony przez Pracownię Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego

Ramowy plan szkolenia

jesień 2023 

Kurs jest zaplanowany w formule online, włącznie z egzaminem. Zajęcia są przewidziane w godzinach 9-15 w cztery następujące piątki, plus dzień egzaminacyjny.

WPROWADZENIE

W pierwszy dzień poznajemy założenia standardu prostej polszczyzny UWr oraz podstawy i dobre praktyki prostego pisania.

POPRAWNA POLSZCZYZNA W PRAKTYCE

W drugi dzień przypominamy sobie zasady poprawności językowej i ćwiczymy redakcję tekstów użytkowych.

PROSTA POLSZCZYZNA W KORESPONDENCJI

W trzeci dzień kursu uczymy się pisać prostym językiem pisma i mejle.

PODSTAWY LEGAL DESIGN

Prosta polszczyzna w dokumentach prawnych – tu upraszczamy umowy i regulaminy.

EGZAMIN

Egzamin online: test i zadania praktyczne. Opanowaną wiedzę sprawdzamy na przykładzie zadań typowych dla pracy konsultanta językowego w organizacji.

METODY BADAŃ JĘZYKA (moduł opcjonalny)

Uczymy się, jak walidować teksty, przygotowywać audyty i wyjaśniać zasady prostego języka innym.

Kurs to 24 godziny zajęciowe plus egzamin.
W wersji rozszerzonej: 30 godzin plus egzamin.

Cena kursu

3300 zł netto* za sześć dni zajęciowych oraz egzamin.

* Można płacić w 2 ratach. 

Prowadzący

Garść przydatnych informacji

Czy wystawiacie faktury?

Tak, każdy uczestnik otrzyma fakturę.

Czy obecność jest obowiązkowa?

Warunkiem zaliczenia jest osobisty udział. Dopuszczamy 1 nieobecność. Przesyłamy wtedy materiały kursowe (kurs nie jest nagrywany).

Kto otrzymuje certyfikat i w jakiej formie?

Certyfikat dostaną osoby, które zdadzą egzamin. Pozostali otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Certyfikat lub zaświadczenie możesz otrzymać w formie cyfrowej lub papierowej (lub w 2 wersjach).

Czy kurs może być zwolniony z VAT?

Tak, jeżeli Twój pracodawca korzysta z funduszy unijnych na opłacenie szkolenia, może być ono zwolnione z VAT.

Czy można płacić w ratach?

Należność za kurs można regulować w dwóch ratach. Pierwsza jest płatna w momencie zapisu, a druga najpóźniej do dnia rozpoczęcia kursu. Każdy uczestnik kursu otrzyma umowę uczestnictwa w kursie i/lub fakturę, by móc ubiegać się o ewentualną refundację.

Chcesz się zapisać na edycję 2024?

Napisz na adres: grazyna@contelia.com