Trendy w produkcji treści: content marketing na rok 2021

Trendy w produkcji treści: content marketing na rok 2021

Programowanie jest niezwykle podobne do produkcji treści marketingowych. Dlaczego? Zarówno kod aplikacji, jak i tekst marketingowy podlegają specyficznemu procesowi produkcji, a przede wszystkim mają sprawnie działać. 

Framing: odpowiednie dać rzeczy słowo

Framing: odpowiednie dać rzeczy słowo

Najnowsze badania w dziedzinie lingwistyki kognitywnej, prowadzone m.in. przez George’a Lakoffa, pokazują wyraźnie, że nasze myślenie i zdolność rozumienia są od podstaw metaforyczne. Skuteczne tłumaczenie, perswazja, wskazywanie korzyści i motywowanie zależą od metafor, których używamy. Zależą od tego, czy dobierzemy precyzyjnie te metafory. Jak więc należy to robić?

Event Storming podczas planowania produkcji contentu

Event Storming podczas planowania produkcji contentu

Uważamy, że produkcja contentu ma wiele wspólnego z tworzeniem oprogramowania. W końcu przemyślana treść, tak samo jak oprogramowanie, sprawia, że klient realizuje konkretną potrzebę biznesową poprzez rozwiązywanie problemów użytkowników. Dlatego z wielką uwagą śledziłam metody stosowane przez software house’y. Kiedy na spotkaniu w firmie Monterail usłyszałam o Event Stormingu, poczułam, że to może być świetny sposób na rozpoczęcie współpracy z klientem!