3 rodzaje kultury w organizacji

3 rodzaje kultury w organizacji

Kultura jest częściowo niewidocznym, ale potężnym porządkiem każdej organizacji: kształtuje postawy i zachowania pracowników, decyduje o sukcesie lub klęsce. Obok strategii stanowi główny rodzaj dźwigni, jaką dysponują liderzy w dążeniu...
Kontakt ze sztuką czy MBA?

Kontakt ze sztuką czy MBA?

Wyniki badania naukowego przeprowadzonego w 2008 roku przez Karolinska Institutet w Sztokholmie w Szwecji dowodzą, że żywy kontakt z dziełem literackim przynosi zdecydowanie lepsze efekty w zarządzaniu podwładnymi niż klasyczne...