3 rodzaje kultury w organizacji

3 rodzaje kultury w organizacji

Kultura jest częściowo niewidocznym, ale potężnym porządkiem każdej organizacji: kształtuje postawy i zachowania pracowników, decyduje o sukcesie lub klęsce. Obok strategii stanowi główny rodzaj dźwigni, jaką dysponują liderzy w dążeniu...